மாவட்டத்தின் பெயர் :: விழுப்புரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செஞ்சி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 10
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 7
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 7
24 வார்டு 24 5
மொத்தம் 165