மாவட்டத்தின் பெயர் :: விழுப்புரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மேல்மலையனூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 11
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 7
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 4
24 வார்டு 24 9
மொத்தம் 149