மாவட்டத்தின் பெயர் :: விழுப்புரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: முகையூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 9
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 8
22 வார்டு 22 9
23 வார்டு 23 7
மொத்தம் 160