மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மீஞ்சூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அவுரிவாக்கம் 0
2 அரசூர் 0
3 அத்திப்பட்டு 0
4 ஆவூர் 0
5 ஆலாடு 4
6 அகரம் 0
7 தேவதானம் 0
8 ஏலியம்பேடு 0
9 ஏறுசிவன் 0
10 கூடுவாஞ்சேரி 0
11 கள்ளூர் 0
12 கடப்பாக்கம் 0
13 கல்பாக்கம் 0
14 கட்டாவூர் 0
15 லைட்அவுஸ் குப்பம் 0
16 காட்டுப்பள்ளி 0
17 கிளிக்கொடி 0
18 கோளூர் 0
19 கொடூர் 0
20 கோட்டைக்குப்பம் 0
21 கொண்டன்கரை 0
22 காட்டூர் 0
23 கம்மார்பாளையம் 0
24 காணியம்பாக்கம் 0
25 மெரடூர் 0
26 மெதூர் 0
27 மேலூர் 0
28 நெய்தவாயல் 0
29 நாலூர் 0
30 நந்தியம்பாக்கம் 0
31 பூங்குளம் 0
32 பெரியாகரும்பூர் 0
33 பிரளையம்பாக்கம் 0
34 பெரும்பேடு 0
35 புலிகட்(பழவேற்காடு) 0
36 பனப்பாக்கம் 0
37 அ.ரெட்டிபாளையம் 0
38 சேலியம்பேடு 0
39 சேகண்யம் 0
40 சிறுவாக்கம் 0
41 சுப்பாரெட்டிபாளையம் 0
42 சோம்பட்டு 0
43 சிறுளப்பாக்கம் 0
44 தடப்பெரும்பாக்கம் 0
45 தாங்கல்பெரும்புலம் 0
46 தத்தைமஞ்சி 0
47 திருப்பாலைவனம் 0
48 திருவெள்ளவாயல் 9
49 வஞ்சிவாக்கம் 0
50 வல்லூர் 0
51 வன்னிபாக்கம் 0
52 வாயலூர் 0
53 வேலூர் 0
54 வெள்ளிவாயல்சாவடி 0
55 அனுப்பம்பட்டு 0
மொத்தம் 13