மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: நல்லூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆதமங்கலம் 0
2 ஆதியூர் 0
3 ஏ.அகரம் 0
4 ஐவதக்குடி 0
5 அருகேரி 0
6 எ.சித்தூர் 0
7 தீவளூர் 0
8 எறையூர் 0
9 எரப்பாவூர் 0
10 கூடலூர் 0
11 இலங்கியனூர் 0
12 காரையூர் 0
13 காட்டுமைலூர் 0
14 கணபதிகுறிச்சி 0
15 கீழக்குறிச்சி 0
16 கிளிமங்கலம் 0
17 கொடிக்களம் 0
18 கோனூர் 0
19 கொசப்பள்ளம் 0
20 கொத்தட்டை 0
21 கோ.கொத்தனூர் 0
22 பா.கொத்தனூர் 0
23 கோவிலூர் 0
24 குருக்கத்தஞ்சேரி 0
25 மதுரவல்லி 0
26 மாளிகைமேடு 0
27 மாளிகைகோட்டம் 0
28 மன்னம்பாடி 0
29 மருதத்தூர் 0
30 ஏ.மரூர் 0
31 மேலூர் 0
32 மே.மாத்தூர் 0
33 முருகன்குடி 0
34 நகர் 0
35 நல்லூர் 0
36 என்.நாரையூர் 0
37 நரசிங்கமங்கலம் 0
38 நிராமணி 0
39 பாசிகுளம் 0
40 பெலாந்துறை 0
41 பெ.பொன்னேரி 0
42 பெ.பூவனூர் 0
43 பெரியநெசலூர் 0
44 பிஞ்சனூர் 0
45 பூலாம்பாடி 0
46 தே.புடையூர் 0
47 சாத்தியம் 2
48 வண்ணாத்தூர் 0
49 சேப்பாக்கம் 0
50 சேதுவராயன்குப்பம் 0
51 சேவூர் 0
52 சிறுமங்கலம் 0
53 சிறுநெசலூர் 0
54 செளந்திரசோழபுரம் 0
55 தாழநல்லூர் 0
56 திருப்பெயர் 0
57 திருவட்டதுறை 0
58 தொளார் 0
59 துறையூர் 0
60 வடகரை 0
61 வலசை 0
62 வேப்பூர் 0
63 வரம்பனூர் 0
64 வெண்கரும்பூர் 0
மொத்தம் 2