மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: காட்டுமன்னார்கோயில்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 கண்டமங்கலம் 0
2 கீழ்புளியம்பட்டு 0
3 செட்டித்தாங்கல் 0
4 கால்நாட்டாம்புலியூர் 0
5 கஞ்சங்கொல்லை 0
6 கருணாகரநல்லூர் 0
7 கீழக்கடம்பூர் 0
8 கொள்ளுமேடு 0
9 கொண்டசமுத்திரம் 0
10 குணவாசல் 0
11 குஞ்சமேடு 0
12 ஆச்சாள்புரம் 0
13 ஆழங்காத்தான் 0
14 டி.அருள்மொழிதேவன் 0
15 திருச்சின்னபுரம் 0
16 அழிஞ்சிமங்கலம் 0
17 ஈச்சம்பூண்டி 0
18 சித்தமல்லி 0
19 மா.ஆதனூர் 0
20 மானியம்ஆடூர் 0
21 மா.உத்தமசோழகன் 0
22 இராயநல்லூர் 0
23 ரெட்டியூர் 0
24 அகரபுத்தூர் 0
25 நத்தமலை 3
26 நாட்டார்மங்கலம் 0
27 பழஞ்சநல்லூர் 0
28 கே.பூவிழுந்தநல்லூர் 0
29 குருங்குடி 0
30 மாமங்கலம் 0
31 அறந்தாங்கி 0
32 ஆயங்குடி 0
33 தொரப்பு 0
34 வானமாதேவி 0
35 வீராணநல்லூர் 0
36 வீரானந்தபுரம் 0
37 ஷண்டன் 0
38 சிறுகாட்டூர் 0
39 மேலக்கடம்பூர் 0
40 மேல்ராதாம்பூர் 0
41 மோவூர் 0
42 முட்டம் 0
மொத்தம் 3