மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருப்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருப்பத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அச்சமங்கலம் 5
2 அகரம் 5
3 ஆண்டியப்பனூர் 6
4 அனேரி 3
5 அண்ணாண்டப்பட்டி 6
6 பொம்மிகுப்பம் 7
7 சின்னசமுத்திரம் 7
8 இருணாப்பட்டு 6
9 ஜம்மணபுதூர் 5
10 கதிரம்பட்டி 3
11 கதிரிமங்கலம் 6
12 காக்கணாம்பாளையம் 4
13 கருப்பனூர் 6
14 கொடுமாம்பள்ளி 5
15 குரிசிலாப்பட்டு 3
16 குரும்பகேரி 5
17 மாடப்பள்ளி 5
18 மேல்அச்சமங்கலம் 7
19 மோட்டூர்.ஏ.கே. 5
20 பள்ளவள்ளி 3
21 பால்நாங்குப்பம் 4
22 பெருமாப்பட்டு 7
23 பூரிகமாணிமிட்டா 9
24 புதுக்கோட்டை 5
25 இராச்சமங்கலம் 7
26 செலந்தம்பள்ளி 4
27 சௌடேகுப்பம் 3
28 தாதனவலசை 2
29 டி.கிருஷ்ணாபுரம் 4
30 திம்மணாமுத்தூர் 7
31 வெங்காயப்பள்ளி 5
32 நெல்லிவாசல்நாடு 6
33 புதூர்நாடு 4
34 புங்கம்பட்டுநாடு 11
மொத்தம் 180