மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருப்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஜோலார்பேட்டை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அக்ராகரம் 8
2 அம்மையப்பநகர் 5
3 அம்மணாங்கோயில் 5
4 சந்திரபுரம் 6
5 சின்னகல்லுப்பள்ளி 3
6 சின்னகம்மியம்பட்டு 5
7 சின்னமோட்டூர் 3
8 சின்னமூக்கனூர் 8
9 சின்னவேப்பம்பட்டு 2
10 ஏலகிரி மலை 6
11 ஏலகிரி கிராமம் 8
12 கல்நார்சம்பட்டி 5
13 கட்டேரி 4
14 கேத்தாண்டபட்டி 3
15 காவேரிபட்டு 5
16 கோணாப்பட்டு 4
17 கூத்தாண்டகுப்பம் 5
18 மல்லபள்ளி 5
19 மண்டலவாடி 13
20 மூக்கனூர் 4
21 நெக்குந்தி 5
22 ஒட்டப்பட்டி 4
23 தாமலேரிமுத்தூர் 4
24 பாச்சல் 5
25 பணியாண்டப்பள்ளி 4
26 பெத்தகல்லுப்பள்ளி 3
27 பெரியகம்மியம்பட்டு 4
28 பெரியமோட்டூர் 6
29 பொன்னேரி 4
30 புள்ளானேரி 7
31 புத்தகரம் 5
32 ரெட்டியூர் 4
33 சோமநாய்க்கன்பட்டி 5
34 திரியாலம் 4
35 வெலக்கல்நத்தம் 10
36 வேட்டப்பட்டு 5
37 செட்டியப்பனூர் 5
38 கலந்திரா 3
மொத்தம் 194