மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருப்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கந்திலி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆதியூர் 8
2 ஆவல்நாயக்கன்பட்டி 8
3 சின்னகந்திலி 8
4 சின்னகசிநாயக்கன்பட்டி 4
5 சின்னராம்பட்டி 5
6 கிழக்குபதனவாடி 5
7 எலவம்பட்டி 6
8 எர்ரம்பட்டி 3
9 கெஜல்நாயக்கன்பட்டி 3
10 கும்மிடிகாம்பட்டி 5
11 காக்கங்கரை 7
12 கந்திலி 10
13 கசிநாயக்கன்பட்டி 5
14 கொரட்டி 5
15 குனிச்சி 9
16 குரும்பேரி 8
17 லக்கிநாயக்கன்பட்டி 3
18 மானவள்ளி 5
19 மண்டலநாயனகுண்டா 8
20 மட்றப்பள்ளி 4
21 மோட்டூர் 2
22 நரியனேரி 4
23 நார்சாம்பட்டி 3
24 நத்தம் 7
25 உடையாமுத்தூர் 3
26 பள்ளத்தூர் 5
27 பரதேசிப்பட்டி 2
28 பரமுத்தம்பட்டி 4
29 பேராம்பட்டு 8
30 பெரியகண்ணாலப்பட்டி 4
31 பெரியகரம் 6
32 சு.பள்ளிப்பட்டு 5
33 செவ்வாத்தூர் 5
34 சிம்மணபுதூர் 5
35 சுந்தரம்பள்ளி 3
36 தோக்கியம் 7
37 தோரணம்பதி 5
38 வெங்காளபுரம் 7
39 விசமங்கலம் 6
மொத்தம் 210