மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருப்பத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மாதனூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆலாங்குப்பம் 5
2 பாப்பனபல்லி 3
3 செங்கிலிகுப்பம் 5
4 கன்னடிகுப்பம் 6
5 கீழ்முருங்கை 4
6 குளிதிகைஜமீன் 4
7 மாதனூர் 3
8 மின்னூர் 12
9 நாச்சார்குப்பம் 5
10 நாய்க்கனேரி 2
11 பாலூர் 6
12 பெரியாங்குப்பம் 11
13 சோலூர் 5
14 சோமலாபுரம் 6
15 திருமலைக்குப்பம் 7
16 தோட்டாளம் 3
17 வடபுதுப்பட்டு 7
18 வெங்கிளி 6
19 விண்ணமங்கலம் 5
20 அயித்தம்பட்டு 5
21 அரங்கல்துருகம் 3
22 சின்னபள்ளிகுப்பம் 6
23 சின்னவரிகம் 3
24 மேல்குப்பம் 9
25 தேவலாபுரம் 5
26 கைலாசகிரி 5
27 கரும்பூர் 4
28 கதவாளம் 5
29 குமாரமங்கலம் 5
30 மலையாம்பட்டு 4
31 மேல்சாணாங்குப்பம் 4
32 மிட்டாளம் 4
33 மோதகப்பல்லி 5
34 நரியம்பட்டு 4
35 பார்சனாப்பல்லி 6
36 பெரியகொம்மேஸ்வரம் 4
37 பெரியவரிகம் 5
38 சாத்தம்பாக்கம் 2
39 தென்னம்பட்டு 3
40 துத்திப்பட்டு 8
41 வடச்சேரி 6
42 வடகரை 2
43 வீராங்குப்பம் 2
44 வெங்கடசமுத்திரம் 4
மொத்தம் 218