மாவட்டத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 விஷார் 25
2 ஆரியபெரும்பாக்கம் 29
3 இளையனார்வேலூர் 13
4 களக்காட்டூர் 30
5 காலூர் 29
6 முசரவாக்கம் 39
7 கம்பராஜபுரம் 17
8 கருப்படிதட்டடை 41
9 காவாந்தண்டலம் 20
10 கீழம்பி 35
11 கிளார் 12
12 கீழ்கதிர்பூர் 22
13 கீழ்பேரமநல்லூர் 17
14 கோளிவாக்கம் 17
15 கோனேரிக்குப்பம் 55
16 கூரம் 18
17 மாகரல் 39
18 மேல்கதிர்பூர் 20
19 முத்தவேடு 12
20 முட்டவாக்கம் 14
21 நரப்பாக்கம் 16
22 உழகோல்பட்டு 17
23 பெரும்பாக்கம் 22
24 புஞ்சரசந்தாங்கல் 11
25 புத்தேரி 29
26 சிறுகாவேரிபாக்கம் 52
27 சிறுணை பெருகல் 25
28 தம்மனூர் 17
29 திம்ம சமுத்திரம் 30
30 அங்கம்பாக்கம் 18
31 திருப்பருத்திக்குன்றம் 19
32 திருப்புட்குழி 30
33 வளத்தோட்டம் 13
34 விப்பேடு 18
35 ஆற்பாக்கம் 21
36 ஆசூர் 39
37 அவளூர் 33
38 அய்யங்கார்குளம் 20
39 தாமல் 34
40 மேல்லொட்டிவாக்கம் 17
மொத்தம் 985