மாவட்டத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வாலாஜாபாத்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 மேல்பொடவூர் 8
2 புதுப்பாக்கம் 18
3 புள்ளலூர் 37
4 வையாவூர் 38
5 ஆலப்பாக்கம் 11
6 அகரம் 16
7 நாயக்கன்பேட்டை 14
8 கொட்டவாக்கம் 31
9 குண்ணவாக்கம் 19
10 கூத்திரம்பாக்கம் 21
11 மருதம் 13
12 கிதிரிப்பேட்டை 16
13 முத்தியால்பேட்டை 35
14 ஆரியம்பாக்கம் 16
15 அத்திவாக்கம் 12
16 ஆட்டுபுத்தூர் 17
17 அயிமிச்சேரி 21
18 அய்யம்பேட்டை 33
19 தேவிரியம்பாக்கம் 15
20 இலுப்பப்பட்டு 14
21 கட்டவாக்கம் 24
22 கீழ்ஒட்டிவாக்கம் 17
23 ஈஞ்சம்பாக்கம் 15
24 களியனூர் 22
25 காரை 29
26 கரூர் 13
27 நத்தாநல்லூர் 14
28 நாயக்கன்குப்பம் 19
29 ஒழையூர் 17
30 பழையசீவரம் 26
31 பரந்தூர் 21
32 பூசிவாக்கம் 19
33 சிங்காடிவாக்கம் 23
34 சின்னிவாக்கம் 21
35 சிறுவாக்கம் 14
36 சிறுவள்ளூர் 16
37 144 தண்டலம் 15
38 139 தண்டலம் 14
39 தொடூர் 10
40 தொள்ளாழி 14
41 உள்ளாவூர் 19
42 ஊத்துக்காடு 22
43 ஊவேரி 11
44 வளத்தூர் 17
45 வாரணவாசி 37
46 வேடல் 15
47 வேளியூர் 15
48 வேண்பாக்கம் 16
49 வில்லிவலம் 20
50 கோவிந்தவாடி 29
51 ஏகனாம்பேட்டை 23
52 ஏனாத்தூர் 49
53 புளியம்பாக்கம் 19
54 புரிசை 34
55 புத்தகரம் 18
56 தென்னேரி 25
57 தாங்கி 23
58 திம்மையன்பேட்டை 32
59 திருவங்கரணை 14
60 படுநெல்லி 20
61 திம்மராஜாம்பேட்டை 27
மொத்தம் 1253