மாவட்டத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: உத்திரமேரூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 காரனை 25
2 மலையாங்குளம் 32
3 மானாம்பதி 29
4 ஆதவபாக்கம் 15
5 அகரம்தூளி 8
6 அழிசூர் 20
7 அம்மையப்பநல்லூர் 16
8 ஆனம்பாக்கம் 31
9 அன்னாத்தூர் 21
10 அரசாணிமங்கலம் 15
11 அரும்புலியூர் 41
12 அத்தியூர் மேல்தூளி 19
13 சின்னாலம்பாடி 9
14 சித்தனக்காவூர் 16
15 எடமிச்சி 23
16 இடையம்புதூர் 16
17 இளநகர் 16
18 அனுமந்தண்டலம் 16
19 கடல்மங்களம் 18
20 களியாம்பூண்டி 24
21 களியப்பேட்டை 19
22 கம்மாளம்பூண்டி 30
23 காவனூர்புதுச்சேரி 21
24 காரியமங்கலம் 9
25 காட்டாங்குளம் 29
26 கருவேப்பம்பூண்டி 23
27 கட்டியாம்பந்தல் 18
28 காவாம்பயிர் 15
29 காவிதண்டலம் 27
30 கிளக்காடி 18
31 குண்ணவாக்கம் 21
32 குருமஞ்சேரி 17
33 மதூர் 18
34 மருதம் 19
35 மருத்துவம்பாடி 16
36 மேல்பாக்கம் 19
37 மேனலூர் 33
38 மானாம்பதி கண்டிகை 33
39 நாஞ்சிபுரம் 13
40 நெய்யாடிவாக்கம் 15
41 ஓட்டந்தாங்கல் 20
42 ஒழுகரை 19
43 ஒரகாட்பேட்டை 15
44 ஒழையூர் 17
45 பாலேஸ்வரம் 11
46 பழவேரி 16
47 பென்னலூர் 12
48 பெருநகர் 25
49 பெருங்கோழி 15
50 பினாயூர் 21
51 பொற்பந்தல் 14
52 புலிவாய் 14
53 புலிபாக்கம் 12
54 புலியூர் 14
55 புல்லம்பாக்கம் 12
56 இராவத்தநல்லூர் 32
57 ரெட்டமங்கலம் 16
58 சாலவாக்கம் 32
59 சாத்தனஞ்சேரி 29
60 சிலாம்பாக்கம் 16
61 சிறுதாமூர் 20
62 சிறுமையிலூர் 18
63 சிறுபினாயூர் 14
64 தளவராம்பூண்டி 8
65 தண்டரை 16
66 திணையாம்பூண்டி 22
67 திருமுக்கூடல் 21
68 தோட்டநாவல் 18
69 திருவாணைக்கோயில் 29
70 திருப்புலிவனம் 16
71 வாடாதவூர் 17
72 விசூர் 16
73 வயலக்காவூர் 13
மொத்தம் 1413