மாவட்டத்தின் பெயர் :: காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: குன்றத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆதனூர் 34
2 அமரம்பேடு 18
3 அய்யப்பன்தாங்கல் 93
4 எழிச்சூர் 19
5 எருமையூர் 24
6 கெருகம்பாக்கம் 65
7 இரண்டாங்கட்டளை 32
8 கரசங்கால் 46
9 காவனூர் 13
10 கோவூர் 39
11 கொளப்பாக்கம் 42
12 கொழுமணிவாக்கம் 24
13 கொல்லச்சேரி 34
14 மலையம்பாக்கம் 62
15 மலைப்பட்டு 15
16 மணிமங்கலம் 33
17 மாடம்பாக்கம் 35
18 மெளலிவாக்கம் 47
19 நடுவீரப்பட்டு 30
20 நந்தம்பாக்கம் 45
21 நாட்டரசன்பட்டு 30
22 ஒரத்தூர் 40
23 படப்பை 51
24 பழந்தண்டலம் 25
25 பரணிபுத்தூர் 66
26 பெரியபணிச்சேரி 35
27 பூந்தண்டலம் 46
28 சாலமங்கலம் 41
29 செரப்பணஞ்சேரி 25
30 சேத்துப்பட்டு 7
31 சென்னக்குப்பம் 19
32 சிறுகளத்தூர் 23
33 திருமுடிவாக்கம் 35
34 தரப்பாக்கம் 36
35 வடக்குப்பட்டு 34
36 வட்டம்பாக்கம் 16
37 வரதராஜபுரம் 30
38 வைப்பூர் 27
39 வளையக்கரனண 21
40 சோமங்கலம் 56
41 சிக்கராயபுரம் 56
42 தண்டலம் 42
மொத்தம் 1511