மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவாரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவாரூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அடியக்கமங்கலம் 0
2 அலிவலம் 0
3 ஆமூர் 0
4 ஆத்தூர் 0
5 கல்லிகுடி 0
6 கல்யாணமஹாதேவி 0
7 கல்யாணசுந்தரபுரம் 0
8 கீழகாவாதுகுடி 3
9 கொட்டாரக்குடி 0
10 கூடூர் 0
11 குன்னியூர் 0
12 மாங்குடி 0
13 நடப்பூர் 0
14 ஓடாசேரி 0
15 பழவனகுடி 0
16 பழையவலம் 0
17 பள்ளிவாரமங்கலம் 0
18 பெருங்குடி 0
19 புதூர் 0
20 புதுபத்தூர் 0
21 புலிவலம் 0
22 பின்னவாசல் 0
23 சேமங்கலம் 0
24 செருகுடி 0
25 தண்டலை 0
26 தப்பளாம்புலியூர் 0
27 திருக்காரவாசல் 0
28 திருநெய்பேர் 0
29 திருவாதிரைமங்கலம் 0
30 உமாமகேஸ்வரபுரம் 0
31 வடகரை 0
32 வைப்பூர் 0
33 வேலங்குடி 0
34 வேப்பத்தாங்குடி 0
மொத்தம் 3