மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: நயினார் கோயில்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பந்தப்பனேந்தல் 0
2 பொட்டகவயல் 0
3 வல்லம் 0
4 தாளையடிகோட்டை 0
5 சிறுவயல் 0
6 அக்கிரமேசி 0
7 அரியான்கோட்டை 0
8 காரடர்ந்தகுடி 4
9 நயினார்கோவில் 0
10 அஞ்சாமடை காச்சான் 0
11 கிளியூர் 0
12 ஆட்டாங்குடி 0
13 நகரம் 0
14 இராதாபுளி 0
15 பாண்டியூர் 0
16 நகரமங்களம் 0
17 குளத்தூர் 0
18 பி.கொடிக்குளம் 0
19 கொட்டகுடி 0
20 சிரகிக்கோட்டை 0
21 வாணியவல்லம் 0
22 தேத்தாங்கால் 0
23 கங்கைகொண்டான் 0
24 அரசனூர் 0
25 வாதவனேரி 3
26 சதூர்வேதமங்களம் 0
27 அ.பனையூர் 0
28 பகைவென்றி 0
29 வாகவயல் 0
30 கீழகாவனூர் 0
31 மும்முடி சாத்தான் 0
32 கொளுவூர் 0
33 தவளைக்குளம் 0
34 கள்ளியடியேந்தல் 0
35 தியாகவன்சேரி 0
36 மணக்குடி 0
37 பெருங்களூர் 0
மொத்தம் 7