மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பரமக்குடி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 மேலாய்க்குடி 0
2 கள்ளிக்குடி ஏ/பி 1
3 மேலக்காவனூர் 0
4 பி.புத்தூர் 0
5 ஊரக்குடி 0
6 மேலப்பார்த்திபனூர் 0
7 தெளிச்சாத்தநல்லூர் 0
8 கமுதகுடி 0
9 வேந்தோணி 0
10 பெருங்காரை 0
11 கலையூர் 0
12 வெங்கிட்டன்குரிச்சி 0
13 மோசுகுடி 0
14 அரியனேந்தல் ஏ/பி 0
15 வெங்காளூர் 0
16 கீழப்பருத்தியூர் 1
17 பாம்பூர் 1
18 விளத்தூர் 0
19 கஞ்சியே ந்தல் 0
20 புதுக்குடி 0
21 குழந்தாபுரி 0
22 வழிமறிச்சான் ஏ/சி 0
23 நென்மேனி 0
24 எஸ்.அண்டக்குடி 0
25 சூடியூர் பி/சி 0
26 உரப்புளி 1
27 மடந்தை 0
28 தடுத்தலாங்கோட்டை ஏ/பி 0
29 பீர்க்கன்குறிச்சி 0
30 வாலாங்குடி 0
31 தோளூர் 0
32 எஸ்.காவனூர் 0
33 நெல்மடூர் 0
34 கே.கருங்குளம் 0
35 தினைக்குளம் 0
36 ஏனாதிகோட்டை 0
37 பொதுவக்குடி 0
38 கீழபார்த்திபனூர் 4
39 தென்பொதுவக்குடி 0
மொத்தம் 8