மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஆர் எஸ் மங்கலம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 காவனக்கோட்டை 0
2 திருப்பாலைக்குடி 1
3 கோவிந்தமங்கலம் 0
4 புல்லமடை 0
5 கடலூர் 0
6 கருங்குடி 0
7 ஆனந்தூர் 0
8 வரவணி 1
9 இராதானூர் 0
10 செங்குடி 0
11 சாத்தனூர் 0
12 சணவேலி 0
13 கொத்திடல் களக்குடி 0
14 தும்படைக்காகோட்டை 0
15 ஏ.ஆர்.மங்கலம் 0
16 சித்தூர்வாடி 3
17 ஆயிங்குடி 0
18 பாரனூர் 0
19 செவ்வாய்பேட்டை 0
20 அ.மணக்குடி 0
21 கற்காத்தகுடி 0
22 காவனூர் 0
23 அழகர்தேவன்கோட்டை 0
24 கொட்டகுடி 0
25 சேத்திடல் 0
26 ஓடைக்கால் 1
27 திருத்தேர்வளை 0
28 ஊரணங்குடி 0
29 கள்ளிக்குடி 0
30 கூடலூர் 0
31 பிச்சங்குறிச்சி 0
32 சோழந்தூர் 0
33 சிறுநாகுடி 0
34 மேல்பனையூர் 0
35 வடக்கலூர் 0
மொத்தம் 6