மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருப்புல்லாணி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பெரியபட்டிணம் 0
2 காஞ்சிரங்குடி 0
3 வேளானூர் 0
4 தில்லையேந்தல் 0
5 மாயாகுளம் 3
6 ரெகுநாதபுரம் 0
7 வண்ணாங்குண்டு 0
8 மல்லல் 0
9 களிமண்குண்டு 0
10 வெள்ளாமரிச்சுக்கட்டி 0
11 திரு உத்திரகோசமங்கை 0
12 லாந்தை 0
13 குதக்கோட்டை 0
14 சேதுக்கரை 0
15 தினைக்குளம் 0
16 தாதனேந்தல் 0
17 திருப்புல்லாணி 0
18 நயினாமரைக்கான் 0
19 முத்துப்பேட்டை 0
20 களரி 0
21 குளபதம் 0
22 சின்னாண்டிவலசை 0
23 எக்ககுடி 0
24 நல்லிருக்கை 0
25 உத்தரவை 0
26 பனையடியேந்தல் 0
27 மேலமடை 0
28 பனைக்குளம் 0
29 ஆலங்குளம் 1
30 கொம்பூதி 0
31 மேதலோடை 0
32 பத்திராதரவை 0
33 கோரைக்குட்டம் 0
மொத்தம் 4