மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: போகலூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 கீழம்பாழ் 0
2 செமனூர் 0
3 போகளூர் 0
4 அ.புத்தூர் 0
5 காமன்கோட்டை 0
6 மென்னந்தி நாகாச்சி 0
7 மஞ்சூர் 0
8 கே.வலசை 0
9 முத்துவயல் 0
10 எட்டிவயல் 0
11 முதலூர் 0
12 வைரவனேந்தல் 0
13 டி.கருங்குளம் 0
14 செவ்வூர் 0
15 தேவேந்திர நல்லூர் 0
16 பொட்டிதட்டி 0
17 வீரவனூர் 0
18 உரத்தூர் 0
19 காமுகோட்டை 1
20 பாண்டிகண்மாய் 0
21 தீயனூர் 1
22 மஞ்சக்கொல்லை 0
23 ச.கொடிக்குளம் 0
24 செய்யலூர் 0
25 கவிதைகுடி 0
26 கருத்தனேந்தல் 0
மொத்தம் 2