மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: முதுகுளத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 சிறுதலை 0
2 தேரிருவேலி 0
3 விளங்குளத்தூர் 0
4 கீழத்தூவல் 0
5 கொளுந்துரை 0
6 காக்கூர் 0
7 செல்லூர் 2
8 பொன்னக்கனேரி 0
9 பிரபுக்கலூர் 2
10 புளியங்குடி 2
11 மேலக்கொடுமலூர் 0
12 கீழக்குளம் 0
13 உலையூர் 0
14 கீரனூர் 0
15 திருவரங்கம் 0
16 வளநாடு 0
17 வெங்கலக்குறிச்சி 0
18 அலங்கானூர் 0
19 பூசேரி 0
20 நல்லுக்குறிச்சி 0
21 மகிண்டி 0
22 அரப்போது 0
23 சாம்பக்குளம் 0
24 சாத்தனூர் 1
25 கீழக்கொடுமலூர் 0
26 செல்வநாயகபுரம் 0
27 ஆதனக்குறிச்சி 1
28 புழுதிக்குளம் 0
29 ஆதங்கொத்தங்குடி 1
30 பொசுக்குடி 0
31 ஆத்திகுளம் 0
32 மணலூர் 0
33 குமாரக்குறிச்சி 0
34 ஆனைசேரி 0
35 கருமல் 0
36 விக்கிரமபாண்டியபுரம் 0
37 மேலக்கன்னிசேரி 0
38 பெரிய இலை 0
39 மைக்கேல்பட்டிணம் 0
40 விளக்கனேந்தல் 0
41 செம்பொன்குடி 0
42 நல்லூர் 0
43 சிறுகுடி 0
44 காத்தாகுளம் 0
45 கீழக்காஞ்சிரங்குளம் 0
46 எஸ்.ஆர்.என்.பழங்குளம் 0
மொத்தம் 9