மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அழகமாநகரி 0
2 நாமனூர் 0
3 கீழப்பூங்குடி 0
4 தமறாக்கி (தெற்கு) 2
5 தமறாக்கி (வடக்கு) 0
6 திருமலைகோனேரிபட்டி 0
7 வள்ளனேரி 0
8 வாணியங்குடி 0
9 அலவாக்கோட்டை 0
10 அரசனூர் 0
11 அரசனி முத்துப்பட்டி 0
12 அழகிச்சிப்பட்டி 0
13 ஆலங்குளம் 0
14 இலுப்பக்குடி 1
15 இடையமேலூர் 0
16 கண்டாங்கிப்பட்டி 0
17 கட்டாணிப்பட்டி 0
18 கண்ணாரிருப்பு 0
19 காட்டுநெடுங்குளம் 0
20 காஞ்சிரங்கால் 6
21 குமாரப்பட்டி 0
22 குடஞ்சாடி 0
23 கொட்டகுடி கீழ்பாத்தி 0
24 கோவனூர் 0
25 மாங்குடி தெற்குவாடி 0
26 மேலப்பூங்குடி 0
27 மாத்தூர் 0
28 முடிகண்டம் 1
29 மதகுபட்டி 0
30 மலம்பட்டி 0
31 முளக்குளம் 0
32 நாலுகோட்டை 2
33 ஒக்கூர் 0
34 ஒக்குப்பட்டி 0
35 ஒக்கூர் புதூர் 0
36 படமாத்தூர் 0
37 பில்லூர் 0
38 பெருங்குடி 0
39 பிரவலூர் 0
40 பொன்னாகுளம் 0
41 சக்கந்தி 0
42 சாலூர் 0
43 சோழபுரம் 0
மொத்தம் 12