மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தேவகோட்டை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 எழுவன்கோட்டை 0
2 திருமணவயல் 0
3 ஆறாவயல் 0
4 கண்டதேவி 0
5 கண்ணங்கோட்டை 0
6 கல்லங்குடி 0
7 கற்களத்தூர் 0
8 காரை 0
9 கிளியூர் 2
10 குருந்தனக்கோட்டை 0
11 மனைவிக்கோட்டை 0
12 மாவிடுதிக்கோட்டை 0
13 முப்பையூர் 0
14 நாகாடி 0
15 நாச்சாங்குளம் 0
16 பனங்குளம் 2
17 புளியால் 0
18 புதுக்குறிச்சி 0
19 சக்கந்தி 0
20 செலுகை 0
21 சண்முகநாதபுரம் 0
22 தளக்காவயல் 0
23 தானாவயல் 0
24 தென்னீர்வயல் 0
25 திடக்கோட்டை 0
26 தூணுகுடி 0
27 வீரை 0
28 வெட்டிவயல் 0
29 கீழஉச்சாணி 0
30 உறுதிகோட்டை 0
31 திராணி 0
32 வெள்ளிக்கட்டி 0
33 சிறுவத்தி 0
34 இலங்குடி 3
35 சருகணி 0
36 பொன்னழிக்கோட்டை 0
37 திருவேகம்பத்தூர் 0
38 என்.மணக்குடி 0
39 உருவாட்டி 0
40 மினிட்டாங்குடி 0
41 காவதுகுடி 0
42 சிறுநல்லூர் 0
மொத்தம் 7