மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருப்புவனம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அச்சங்குளம் 0
2 டி.ஆலங்குளம் 0
3 அல்லிநகரம் 0
4 செல்லப்பனேந்தல் 0
5 ஏனாதி-தேளி 0
6 இலந்தைகுளம் 0
7 கலியாந்தூர் நயினார்பேட்டை 0
8 கல்லூரணி 0
9 கழுகேர்கடை 3
10 கணக்கன்குடி 0
11 காஞ்சிரங்குளம் 0
12 கானூர் 0
13 கீழச்சொரிக்குளம் 0
14 கீழடி 0
15 கிளாதரி 0
16 கொந்தகை 0
17 லாடனேந்தல் 0
18 மடப்புரம் 0
19 மழவராயனேந்தல் 0
20 மணலூர் 0
21 மாங்குடி அம்பலத்தாடி 0
22 மாரநாடு 0
23 மேலச்சொரிக்குளம் 0
24 மேலராங்கியம் 0
25 மைக்கேல்பட்டிணம் 0
26 முக்குடி 0
27 முதுவன்திடல் 0
28 பழையனூர் 0
29 பாப்பாகுடி 1
30 பாட்டம் 0
31 கே.பெத்தானேந்தல் 0
32 பிரமனூர் 0
33 பூவந்தி 0
34 பொட்டப்பாளையம் 0
35 டி.புளியங்குளம் 0
36 புலியூர் சயனாபுரம் 0
37 சொட்டதட்டி 0
38 தவத்தாரேந்தல் 0
39 திருப்பாச்சேத்தி 0
40 தூதை 0
41 வீரனேந்தல் 0
42 டி.வேலாங்குளம் 0
43 வெள்ளூர் 0
44 எஸ்.வாகைகுளம் 0
45 ஓடாத்தூர் 0
மொத்தம் 4