மாவட்டத்தின் பெயர் :: வேலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வேலூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பாலமதி 13
2 கீழ்மொணவூர் 30
3 அப்துல்லாபுரம் 33
4 அன்பூண்டி 28
5 அத்தியூர் 34
6 கருகம்பத்தூர் 34
7 குப்பம் 28
8 மேல்மொணவூர் 22
9 பெருமுகை 30
10 புலிமேடு 28
11 சதுப்பேரி 29
12 சேக்கனூர் 31
13 செம்பேடு 24
14 சிறுகாஞ்சி 19
15 தெள்ளூர் 37
16 ஊசூர் 25
17 வெங்கடாபுரம் 20
18 பூதூர் 35
மொத்தம் 500