மாவட்டத்தின் பெயர் :: வேலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பேர்ணாம்பட்டு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 செண்டத்தூர் 28
2 சின்னதாமல்செருவு 38
3 சொக்கரிஷிகுப்பம் 18
4 எருக்கம்பட்டு 25
5 பத்தலபல்லி 22
6 அழிஞ்சிகுப்பம் 13
7 அரவட்லா 28
8 பாலூர் 26
9 ஏரிகுத்தி 54
10 குண்டலப்பல்லி 27
11 கார்கூர் 16
12 மாச்சம்பட்டு 31
13 மொரசப்பல்லி 27
14 கொத்தப்பல்லி 21
15 கொத்தூர் 20
16 மேல்பட்டி 25
17 மசிகம் 27
18 மேல்வைத்திணாங்குப்பம் 39
19 பல்லலகுப்பம் 29
20 பரவக்கல் 14
21 பொகளூர் 14
22 ராஜக்கல் 40
23 சாத்கர் 53
24 டி.டி.மோட்டூர் 36
மொத்தம் 671