மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கடத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பசுவாபுரம் 0
2 புட்டிரெட்டிபட்டி 0
3 சிந்தல்பாடி 0
4 கோபிசெட்டிபாளையம் 0
5 குருபரஅள்ளி 0
6 தாதனூர் 0
7 வகுத்துபட்டி 0
8 கர்த்தானுர் 0
9 கேத்துரெட்டிபட்டி 0
10 லிங்கநாய்க்கனஅள்ளி 0
11 மடதஅள்ளி 0
12 மணியம்பாடி 0
13 நல்லகுட்லஅள்ளி 0
14 ஒபிலிநாய்க்கனஅள்ளி 0
15 ஒசஅள்ளி 0
16 புலியம்பட்டி 0
17 இராமியனஅள்ளி 0
18 சில்லாரஅள்ளி 4
19 சுங்கரஅள்ளி 0
20 சந்தப்பட்டி 0
21 தாளநத்தம் 0
22 தென்கரைகோட்டை 0
23 மோட்டாங்குறிச்சி 0
24 ரேகடஅள்ளி 0
25 வெங்கடதாரஅள்ளி 0
மொத்தம் 4