மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: நல்லம்பள்ளி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 இலளிகம் 0
2 அதியமான்கோட்டை 0
3 பாலஜங்கமனஅள்ளி 0
4 பண்டஅள்ளி 0
5 பேடறஅள்ளி 0
6 பொம்மசமுத்திரம் 0
7 பூதனஅள்ளி 0
8 தளவாய்அள்ளி 0
9 தின்னஅள்ளி 0
10 டொக்குபோதனஅள்ளி 0
11 எச்சனஅள்ளி 2
12 ஏலகிரி 0
13 எர்ரபையனஅள்ளி 0
14 இண்டூர் 0
15 ஏ.ஜெட்டிஅள்ளி 0
16 கம்மம்பட்டி 0
17 கோணங்கிஅள்ளி 0
18 மாதேமங்கலம் 0
19 மானியதஅள்ளி 1
20 மிட்டாரெட்டிஅள்ளி 0
21 நாகர்கூடல் 0
22 நல்லம்பள்ளி 0
23 நார்த்தம்பட்டி 0
24 பாகலஅள்ளி 0
25 பாளையம்புதூர் 0
26 பாலவாடி 0
27 பங்குநத்தம் 1
28 சாமிசெட்டிப்பட்டி 0
29 சிவாடி 0
30 சோமேனஅள்ளி 0
31 தடங்கம் 0
32 தொப்பூர் 0
மொத்தம் 4