மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மொரப்பூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 நவலை 0
2 பன்னிகுளம் 0
3 தாசிரஅள்ளி 0
4 கோபிநாதம்பட்டி 1
5 ஈச்சம்பாடி 0
6 இருமத்தூர் 0
7 ஜக்குபட்டி 0
8 கதிர்நாய்க்கனஅள்ளி 0
9 கெலவள்ளி 0
10 கெரகோடஅள்ளி 0
11 கொங்கரப்பட்டி 0
12 மொரப்பூர் 0
13 போளையம்பள்ளி 0
14 இராணிமூக்கனூர் 0
15 சாமாண்டஅள்ளி 0
16 தொப்பம்பட்டி 0
17 வகுரப்பம்பட்டி 0
18 கொசப்பட்டி 0
மொத்தம் 1