மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பாலக்கோடு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பாடி 0
2 அ.மல்லபுரம் 0
3 அத்திமுட்லு 0
4 பெலமாரனஅள்ளி 0
5 பேளாரஅள்ளி 0
6 பேவுஹள்ளி 0
7 பூகானஹள்ளி 0
8 சிக்காமாரண்டஹள்ளி 0
9 சுடானூர் 0
10 கொலசனஅள்ளி 0
11 தண்டுகாரனஅள்ளி 0
12 ஏர்ரனஅள்ளி 0
13 கும்மானூர் 0
14 குட்டாணஅள்ளி 0
15 கணபதி 0
16 கெண்டேனஅள்ளி 0
17 ஜெர்தாவ் 0
18 கொரவண்டஅள்ளி 0
19 கார்காடஹள்ளி 0
20 காட்டம்பட்டி 0
21 எம்.செட்டிஹள்ளி 0
22 மோதுகுலஅள்ளி 0
23 நல்லூர் 0
24 பஞ்சபள்ளி 0
25 பி.செட்டிஹள்ளி 0
26 புலிகாரை 0
27 பி.கொல்லஅள்ளி 1
28 சாமனூர் 0
29 செல்லியம்பட்டி 0
30 செக்கோடி 0
31 சிக்காதோரணம்பேட்டம் 0
32 காம்மாலபட்டி 0
மொத்தம் 1