மாவட்டத்தின் பெயர் :: தூத்துக்குடி நகராட்சியின் பெயர்:: திருச்செந்தூர்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 2
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 10
20 வார்டு 20 3
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 5
23 வார்டு 23 7
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 3
26 வார்டு 26 4
27 வார்டு 27 3
மொத்தம் 140