மாவட்டத்தின் பெயர் :: தூத்துக்குடி நகராட்சியின் பெயர்:: காயல்பட்டணம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 3
6 வார்டு 6 10
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 10
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 13
மொத்தம் 126