மாவட்டத்தின் பெயர் :: தூத்துக்குடி நகராட்சியின் பெயர்:: கோவில்பட்டி
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 11
4 வார்டு 4 9
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 13
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 11
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 3
19 வார்டு 19 9
20 வார்டு 20 8
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 5
23 வார்டு 23 9
24 வார்டு 24 10
25 வார்டு 25 12
26 வார்டு 26 7
27 வார்டு 27 7
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 9
30 வார்டு 30 7
31 வார்டு 31 5
32 வார்டு 32 12
33 வார்டு 33 7
34 வார்டு 34 9
35 வார்டு 35 7
36 வார்டு 36 14
மொத்தம் 276