மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி நகராட்சியின் பெயர்:: குளச்சல்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 2
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 2
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 2
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 2
12 வார்டு 12 3
13 வார்டு 13 2
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 2
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 2
20 வார்டு 20 3
21 வார்டு 21 3
22 வார்டு 22 5
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 3
மொத்தம் 83