மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி நகராட்சியின் பெயர்:: பத்மநாபபுரம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 2
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 2
14 வார்டு 14 11
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 10
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 3
மொத்தம் 115