மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி நகராட்சியின் பெயர்:: கொல்லங்கோடு
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 6
24 வார்டு 24 4
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 4
27 வார்டு 27 3
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 6
30 வார்டு 30 5
31 வார்டு 31 5
32 வார்டு 32 4
33 வார்டு 33 7
மொத்தம் 176