மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி நகராட்சியின் பெயர்:: குழித்துறை
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 2
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 2
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 3
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 4
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 2
19 வார்டு 19 7
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 3
மொத்தம் 86