மாவட்டத்தின் பெயர் :: அரியலூர் நகராட்சியின் பெயர்:: அரியலூர்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 11
4 வார்டு 4 13
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 10
17 வார்டு 17 11
18 வார்டு 18 6
மொத்தம் 137