மாவட்டத்தின் பெயர் :: அரியலூர் நகராட்சியின் பெயர்:: ஜெயங்கொண்டம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 3
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 7
மொத்தம் 144