மாவட்டத்தின் பெயர் :: தென்காசி நகராட்சியின் பெயர்:: செங்கோட்டை
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 2
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 2
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 2
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 2
18 வார்டு 18 3
19 வார்டு 19 3
20 வார்டு 20 4
21 வார்டு 21 3
22 வார்டு 22 3
23 வார்டு 23 2
24 வார்டு 24 3
மொத்தம் 80