மாவட்டத்தின் பெயர் :: தென்காசி நகராட்சியின் பெயர்:: சுரண்டை
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 11
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 4
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 4
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 6
26 வார்டு 26 8
27 வார்டு 27 7
மொத்தம் 156