மாவட்டத்தின் பெயர் :: வேலூர் நகராட்சியின் பெயர்:: பேர்ணாம்பட்டு
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 2
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 3
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 4
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 3
மொத்தம் 105