மாவட்டத்தின் பெயர் :: வேலூர் நகராட்சியின் பெயர்:: குடியாத்தம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 10
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 10
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 8
26 வார்டு 26 10
27 வார்டு 27 7
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 6
30 வார்டு 30 7
31 வார்டு 31 6
32 வார்டு 32 4
33 வார்டு 33 4
34 வார்டு 34 8
35 வார்டு 35 10
36 வார்டு 36 9
மொத்தம் 234