மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாமக்கல் நகராட்சியின் பெயர்:: திருச்செங்கோடு
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 2
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 3
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 4
20 வார்டு 20 4
21 வார்டு 21 2
22 வார்டு 22 3
23 வார்டு 23 4
24 வார்டு 24 2
25 வார்டு 25 3
26 வார்டு 26 8
27 வார்டு 27 9
28 வார்டு 28 3
29 வார்டு 29 3
30 வார்டு 30 4
31 வார்டு 31 5
32 வார்டு 32 4
33 வார்டு 33 3
மொத்தம் 150