மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாமக்கல் நகராட்சியின் பெயர்:: நாமக்கல்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 3
3 வார்டு 3 11
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 3
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 13
16 வார்டு 16 11
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 4
22 வார்டு 22 4
23 வார்டு 23 10
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 1
26 வார்டு 26 10
27 வார்டு 27 3
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 4
30 வார்டு 30 11
31 வார்டு 31 4
32 வார்டு 32 7
33 வார்டு 33 5
34 வார்டு 34 5
35 வார்டு 35 3
36 வார்டு 36 6
37 வார்டு 37 6
38 வார்டு 38 6
39 வார்டு 39 10
மொத்தம் 242