மாவட்டத்தின் பெயர் :: கோயம்புத்தூர் பதவியின் பெயர்:: பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் பேரூராட்சி பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 சமத்தூர் 42
2 ஆலந்துறை 52
3 வேட்டைக்காரபுதூர் 98
4 திருமலையம்பாளையம் 43
5 சூளேஸ்வரன்பட்டி 82
6 பெரியநாயக்கன் பாளையம் 78
7 தென்கரை 47
8 செட்டிபாளையம் 79
9 பூலுவாபட்டி 68
10 தொண்டாமுத்தூர் 63
11 நரசிம்மநாயக்கன் பாளையம் 79
12 இருகூர் 110
13 வீரபாண்டி 62
14 ஒடையகுளம் 75
15 கிணத்துக்கடவு 50
16 சர்க்கார்சாமக்குளம் 56
17 சிறுமுகை 59
18 சூலூர் 89
19 ஜமீன் ஊத்துக்குளி 52
20 தாளியூர் 64
21 பெரியநெகம்ம் 44
22 அன்னூர் 109
23 கோட்டூர் 125
24 இடிகரை 61
25 கண்ணம்பாளையம் 71
26 வெள்ளலூர் 110
27 வேடப்பட்டி 67
28 ஆனைமலை 91
29 பேரூர் 53
30 எட்டிமடை 40
31 பள்ளப்பாளையம் 66
32 மோப்பேரிபாளையம் 95
33 ஒத்தக்கால் மண்டபம் 66
மொத்தம் 2346