மாவட்டத்தின் பெயர் :: நீலகிரி பதவியின் பெயர்:: பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் பேரூராட்சி பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 நடுவட்டம் 46
2 ஜெகதளா 71
3 பிக்கட்டி 53
4 தேவர்சோலா 78
5 ஓவேலி 68
6 சோலூர் 52
7 உலிக்கல் 76
8 கோத்தகிரி 126
9 கீழ்குந்தா 59
10 கேத்தி 76
11 அதிகரட்டி 76
மொத்தம் 781