மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை பேரூராட்சி பெயர்:: ஆலங்குடி
பதவியின் பெயர்:: பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 7
மொத்தம் 76