மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் பேரூராட்சி பெயர்:: மண்டபம்
பதவியின் பெயர்:: பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 3
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 2
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 3
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 3
16 வார்டு 16 2
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 5
மொத்தம் 79