மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் பேரூராட்சி பெயர்:: அபிராம்ம்
பதவியின் பெயர்:: பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 3
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 2
6 வார்டு 6 2
7 வார்டு 7 2
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 2
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 3
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 2
15 வார்டு 15 2
மொத்தம் 43